werk1Wij verzorgen voor u de totale maatvoering van elk type bouw, van een eenvoudige loods tot een hypermodern stationsgebouw. Tevens verzorgen wij het overleg met diverse instanties voor wat betreft de situering van de te bouwen objecten.

Problemen die zich voor kunnen doen bij de belendende bebouwing tijdens uw bouwactiviteiten kunnen wij monitoren, zettingen kunnen wij rapporteren voor uw verzekeraar.

Inmeten van bestaande bouw in verband met renovatie en verbouwing kunnen wij nauwkeurig voor u uitvoeren, zodat u niet achteraf voor
onaangename verrassingen komt te staan. Kreten als "maten in het werk bepalen" behoren tot de verleden tijd.

Controle van tekeningen van architect, constructeur en diverse leveranciers zien wij als een van onze kerntaken.

Situering
U zult vaak geconfronteerd worden met traag werkende instanties die de start van een bouw ophouden. Door onze ervaring en vakkennis, op het gebied van gemeentelijk en kadastraal kaartmateriaal, kunnen overlegtijden tussen u en instanties tot een minimum worden beperkt.

Tekeningen
In het digitale tijdperk waarin wij leven, worden bijna geen tekeningen meer met de hand gemaakt. Mogelijkheden voor architecten, om over te gaan tot speelse vormen. Dit houdt in dat maatvoering vaak moeilijk te controleren is. Met onze kennis van tekeningopbouw is het mogelijk digitale tekeningen van diverse leveranciers met elkaar te confronteren, en het is voor ons direct zichtbaar waar zich knelpunten voordoen. Wij signaleren voordat u er in het werk tegenaan loopt.

Monitoring
In deze tijd met steeds mondigere mensen om ons heen, kan het belangrijk zijn de bestaande situatie rondom uw bouwplek van tevoren vast te leggen. Bestaande mankementen zoals scheuren en verzakkingen kunnen wij vastleggen in rapportvorm. Mochten er tijdens de bouw problemen ontstaan, dan zijn wij snel ter plekke om vergelijking met de beginsituatie te meten en te rapporteren.

werk2Maatvoering:
Maatvoering wordt binnen ons bedrijf door vakbekwame specialisten uitgevoerd, zij beschikken daarbij over de modernste apparatuur (total-station, zelfregistrerend waterpasinstrument). Het gebruik van bouwramen behoort tot het verleden, touwen spannen over tientallen meters is niet meer nodig, en ook het oploden kan veel nauwkeuriger en sneller. Onze specialisten kunnen uw maatvoerders assisteren en adviseren met oplossingen voor hun problemen. Het stellen van ankerplaten ten behoeve van staalconstructies kan uw eigen maatvoerder veel tijdwinst opleveren. Maatvoering op de meest onmogelijke plaatsen zijn voor onze medewerkers geen probleem.

Apparatuur
Bij situatiemetingen en maatvoering wordt gebruik gemaakt van de modernste total-stations Ún GPS systemen van het merk Leica. Ook bij waterpassen worden digitale waterpasinstrumenten van het merk Leica ingezet. Alle apparatuur wordt jaarlijks gekalibreerd om zo verzekerd te zijn van een optimaal resultaat.

 

mid3
 
top_left

Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag
van 07:00 tot 17:00 uur

tel: 0495 - 580 880
info@lbgubbels.nl

Bezoekadres
Edisonlaan 31A
6003 DB Weert

Postadres
Postbus 581
6000 AN Weert